Curs Lucrator prin arte combinate MARTIE 2019, Bucuresti

Modul I – Initiere Lucrator prin arte combinate

Lucrătorul prin arte este o ocupaţie (COR 513905) prin care se oferă servicii de stimulare/ dezvoltare prin mişcare şi artă (muzică, teatru, desen, colaj, etc.) promovând şi respectând drepturile beneficiarului, oferindu-i valoare ca individ şi ajutându-l să capete încredere în sine.

Conceput într-o manieră foarte practică, cursantul va intra în contact cu diferite forme ale artei (muzică, dans, pictură, desen, teatru şi joc, etc.) şi va învaţa direct o varietate mare de jocuri şi activităţi pe care mai apoi să le poată adapta la locul de muncă şi în terapia pe care o defăşoară cu diferiţi beneficiari.

Competenţe dobândite:

În conformitate cu standardul ocupaţional, pentru lucrătorul prin arte combinate se vor forma următoarele categorii de competenţe:

 1. Competenţe fundamentale
 2. Comunicarea interpersonală
 3. Efectuarea lucrului în echipe
 4. Dezvoltarea profesională proprie                                                                                       
 5. Competenţe generale pe domeniul de activitate
 6. Planificarea activităților specifice
 7. Urmărirea respectării drepturilor și intereselor beneficiarului

III. Competenţe specifice ocupaţiei

 1. Monitorizarea evoluției beneficiarului
 2. Pregătirea sesiunilor de lucru
 3. Stimularea / dezvoltarea prin mișcare
 4. Stimularea / dezvoltarea prin artă vizuală
 5. Stimularea / dezvoltarea prin muzică
 6. Stimularea / dezvoltarea prin teatru și joc

Cine se poate înscrie:

– specialiştii (psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali etc.) din centrele de recuperare pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de zi pentru copii şi adulţi;

– cadrele didactice din învăţământul special şi de masă, care lucrează cu copii cu cerinţe educative speciale (diferite deficienţe, tulburări de învăţare, tulburări de comportament, ADHD, tulburări din spectrul autist etc.);

– personalul din spitale şi clinici (asistenţi medicali, infirmiere, ergoterapeuti etc. )

– părinţi şi pacienţi, membri ai asociaţiilor de pacienţi;

– studenţi care doresc să dobândească competenţe în domeniul lucrului prin arte combinate;

– orice persoană doritoare să obţină competenţe să înveţe să se exprime prin artă.

Cursul este facilitat de către Fundaţia de Sprijin Comunitar prin psiholog, terapeut ocupaţional şi trainer Gabriel Magurianu si psiholog, Raluca Bitleanu.

Durata cursului:

16 ore (2 ore pregătire teoretică*, 14 ore pregătire practică) în urma cărora participanţii primesc Certificate de absolvire, recunoscute la nivel naţional, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovaţiei.

Cursul se va desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică în intervalul orar 9.00-18.00, respectiv 9-15.00. Proba practica si scrisa (examinarea) pentru certificare se va susţine Duminica dupa ora 15.00.

Investiţia este de 600 RON / cursant

Avans minim pentru confirmare loc – 100 RON (acesta nu se restituie în cazul în care nu mai doriţi să participaţi ulterior)

Taxa include: participarea la curs, suport curs în format electronic, coffee break, diplomă ANC

Alte beneficii: Cursanţii pot achizitiona manualul de Tehnici de lucru prin arte combinate editat de Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău la preţul redus de 35 RON

Documente necesare pentru eliberarea diplomei

Copiii xerox după:

C.I.
certificat naştere
certificate de căsătorie(unde este cazul)
ultima formă învăţământ absolvită
Numãrul de participanţi la curs este min. 25 şi max. 28.

În cazul în care nr-ul persoanelor înscrise nu este de minim 25, cursul se va amâna cu cel puţin 2 săptămâni.

Locaţia desfăşurării cursului: se va comunica ulterior

Pentru confirmarea locului, vă rugăm să trimiteţi datele dvs: nume, prenume, nr. tel. , profesie la adresa de email psihologlauracristea@gmail.com împreună cu dovada platii avansului.

Plata avansului se poate face în contul ING Bank (deschis la Sucursala Iancului Bucureşti)

RO72INGB0000999904385179

Contact: Psiholog Laura Cristea (Ciochină)

Locurile vor fi ocupate în ordinea efectuării plăţii cursului.

Cursul este structurat pe 2 module: Modul I de iniţiere şi Modulul II de perfecţionare. Modulul II nu este obligatoriu!

Vă aşteptăm!