Curs de LAC, modulul 2 de perfectionare – 20-21 octombrie 2018, Bucuresti

 

Lucrătorul prin arte este o ocupaţie prin care se oferă servicii de stimulare/ dezvoltare prin mişcare şi artă (muzică, teatru, desen, colaj, etc.) promovând şi respectând drepturile beneficiarului, oferindu-i valoare ca individ şi ajutându-l să capete încredere în sine.

Cursul se adreseaza persoanelor care au urmat primul modul, de INITIERE in ocupatia de “Lucrator prin arte combinate” si care au obtinut un Certificat de absolvire, respectiv:

– specialiştii (psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali etc.) din centrele de recuperare pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de zi pentru copii şi adulţi;

– cadrele didactice din învăţământul special şi de masă, care lucrează cu copii cu cerinţe educative speciale (diferite deficienţe, tulburări de învăţare, tulburări de comportament, ADHD, tulburări din spectrul autist etc.);

– personalul din spitale şi clinici (asistenţi medicali, infirmiere, ergoterapeuti etc. )

– părinţi şi pacienţi, membri ai asociaţiilor de pacienţi;

– studenţi care doresc să dobândească competenţe în domeniul lucrului prin arte combinate;

– orice persoană doritoare să obţină competenţe să înveţe să se exprime prin artă.

Competenţe dobândite:

În conformitate cu standardul ocupaţional, pentru lucrătorul prin arte combinate se vor forma următoarele categorii de competenţe:

 1. Competenţe fundamentale
 1. Comunicarea interpersonală
 2. Efectuarea lucrului în echipă
 3. Dezvoltarea profesională proprie
 1. Competenţe generale pe domeniul de activitate
 1. Planificarea activităților specifice
 2. Urmărirea respectării drepturilor și intereselor beneficiarului

III. Competenţe specifice ocupaţiei

 1. Monitorizarea evoluției beneficiarului
 2. Pregătirea sesiunilor de lucru
 3. Stimularea / dezvoltarea prin aromaterapie
 4. Stimularea senzoriala
 5. Stimularea / dezvoltarea prin Masaj prin atingeri si vorbe
 6. Stimularea / dezvoltarea prin poveste si modelaj

Cursul este facilitat de către Fundaţia de Sprijin Comunitar prin psiholog, terapeut ocupaţional şi trainer Gabriel Magurianu alaturi de psiholog Raluca Bitleanu.

Durata cursului:                      

16 ore (2 ore pregătire teoretică*, 14 ore pregătire practică) în urma cărora participanţii primesc Certificate de absolvire, recunoscute la nivel naţional, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovaţiei.

Intervalul orar în care se va desfăşura cursul în zilele de sâmbătă si  duminică este 9.00-17.00. Totodata, duminica se va susţine examenul pentru certificare.

Investiţia este de 600 RON / cursant

Avans minim pentru confirmare loc – 100 RON (acesta nu se restituie în cazul în care nu mai doriţi să participaţi ulterior)

Taxa include: participarea la curs, suport curs în format electronic, coffee break, diplomă ANC

Alte beneficii: Cursanţii pot achizitiona manualul de Tehnici de lucru prin arte combinate editat de Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău la preţul redus de 35 RON

Documente necesare pentru eliberarea diplomei (se face un nou dosar pt. diploma LAC perfectionare)

Copiii xerox după:

C.I.
certificat naştere
certificate de căsătorie(unde este cazul)
ultima formă învăţământ absolvită

Numãrul de participanţi la curs este min. 25 şi max. 28.

În cazul în care nr-ul persoanelor înscrise nu este de minim 25, cursul se va amâna cu cel puţin 2 săptămâni.

Locaţia desfăşurării cursului: se va comunica ulterior

Pentru confirmarea locului, vă rugăm să trimiteţi datele dvs: nume, prenume, nr. tel. la adresa de email psihologlauracristea@gmail.com împreună cu dovada platii avansului.

Plata avansului se poate face în contul ING Bank(deschis la Sucursala Iancului Bucureşti)

RO72INGB0000999904385179

Contact: Psiholog Laura Cristea (Ciochină)

Locurile vor fi ocupate în ordinea efectuării plăţii cursului.

Cursul este structurat pe 2 module: Modul I de iniţiere şi Modulul II de perfecţionare

Vă aşteptăm!